Touchpoint: Borders & Boundaries

2017, Kurator, Artysta

Granice powszechnie określane jako linie dzielące obszary odrębne (geograficznie, ekonomicznie, politycznie, społecznie i kulturowo) podlegają w XXI wieku zmianom w znaczeniu zarówno materialnym jak i symbolicznym. Doświadczenia historii, globalizacja i palące problemy współczesności jak kryzys uchodźczy sprawiają, że natura granic jest zmienna i niejednoznaczna, a także coraz bardziej nieprzewidywalna.

Zaprezentowane na wystawie Touchpoint: borders & boundaries prace artystów pochodzących z różnych zakątków świata odnoszą się do przekraczania granic, zarówno tych celowo wznoszonych i bronionych, jak i barier, które ze swej natury są naturalne, a co za tym idzie zazwyczaj pozostają niezabezpieczone. Zaproszeni do udziału w wystawie artyści ujawniają w swych pracach taktyki umożliwiające określenie niezależnej, teraźniejszej autonomii podmiotowej, powołanej na styku podziałów, warunkiem zaistnienia której jest każdorazowo poznanie siebie samych jako istot wolnych. Sposobów na przekraczanie granic jest wiele — od świadomej izolacji i auto-wykluczenia, przez pielgrzymowanie, do mniej lub bardziej dosłownego ustanawiania prywatnych obszarów, które mogą przyjąć kształt wyimaginowanych wysp albo na przykład mobilnych domów do podróżowania.

Wystawa Touchpoint: Borders & Boundaries organizowana była w ramach Poznań Art Week we współpracy z ArtCanMiejskie Galerie UAP, Fundacją Rarytas oraz Miastem Poznań.

ArtCan to organizacja non-profit, która wspiera współczesnych artystów, wystawiając ich prace w dynamicznych i ekscytujących lokalizacjach.

  • Artyści Mirella Bandini, Tomasz Jurek, Karol Kołodziejczyk, Jillian Knipe, Krzysztof Mętel, Witold Modrzejewski, Richard Morgan, Duy Phuong, Michał Tatarkiewicz, Teja Tegelj
  • Curators’ LAB Gallery ul. Nowowiejskiego 12, Poznań
  • Kuratorzy Tomasz Jurek, Katarzyna Kucharska
  • Aranżacja Tomasz Jurek, Katarzyna Kucharska, Mateusz Słociński
  • Montaż Witold Idkowski, Robert Kosmecki, Ireneusz Kozłowicz

© Copyright by TOMASZ JUREK 2017. All Rights Reserved.