Łóżko

2017, obiekt, w ramach działania artystycznego Spółdzielnia
Lightbox Plus
Lightbox Plus