Łóżko (Spółdzielnia)

2017, objekt

W pracy Łóżko estetyczna forma, na pozór zwyczajna, nie do końca współgrała z użytkową funkcją przedmiotu. Połączenie szczotek i łóżka była niestandardowym rozwiązaniem, którego przydatność była ograniczona - jednak w wyglądzie elementy tworzyły spójną, dopasowaną do siebie całość zwracającą na siebie uwagę poprzez nietypowe zestawienie zwykłych przedmiotów.*

Nadawanie funkcji użytkowości działaniom artystycznym kojarzy się przede wszystkim z rzemiosłem oraz estetyczną formą obrazowania. Owa użytkowość sprawdza się również w roli propagandy politycznej i społecznej (wspierania zapatrywań, poglądów), zachowując przy tym wszelkie estetyczne wartości.

Okazuje się, że użytkowość nie musi przylegać tylko do designu. Jest również istotą wielu twórczych działań, zazwyczaj uznawanych przez społeczeństwo za bezużyteczne lub ukierunkowanych na potrzeby człowieka (polityka socjalna). W tym przypadku mogą to być krytyczne spojrzenia doprowadzające do zmian w sposobach organizacji i funkcjonowaniu społeczeństwa.

Działanie artystyczne Spółdzielnia z założenia pomija tożsamość twórcy, eksponując przede wszystkim zdarzenie w celu zintensyfikowania problematyki wystawy. Wpisuje się  w koncepcje wystaw „no-name”, innych w stosunku do typowych prezentacji, które często służą tylko budowaniu prestiżu artystów, kuratorów oraz podnoszeniu rynkowej wartości artysty i jego dzieł. Spółdzielnia eksponuje kolektywizm, zachowuje różnorodność, a ujawniając dialog niweluje konkurencje.

* Kurak M. (2018), Poznań Art Week 2018, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, s. 73

Wystawa Cooperative odbyła się w ramach Poznań Art Week.

  • Miejskie Galerie UAP

© Copyright by TOMASZ JUREK 2017. All Rights Reserved.