Badania (notatki)

(Kultura wizualna w kontekście przestrzeni publicznej)
Pawilon documenta

documenta-Halle

Kassel research (offset graphic)
Koncepcja grafiki offsetowej do książki artystycznej

Offset Graphic for Art book concept

Obraz miasta - mapa mentalna (wyniki warsztatów)

The Image of the City (workshop results)